Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.11.2020

Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat edellisvuodesta 9,8 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo pieneni 9,2 prosenttia vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 12,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2019– III/2020 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2019– III/2020 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 4,1 prosenttia, sähköntuotannossa 3,4 prosenttia ja muun teollisuuden toimialalla 0,2 prosenttia. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta elintarviketeollisuudessa 0,3 prosenttia, kemianteollisuudessa 5,7 prosenttia, metsäteollisuudessa 6,9 prosenttia, metalliteollisuudessa 12,6 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 13,1 prosenttia.

Kaupan alalla varastot laskivat kaikilla toimialoilla vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vähittäiskaupassa varastojen arvo laski 2,9 prosenttia, tukkukaupassa 13,5 prosenttia ja autokaupassa 23,9 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2019– III/2020, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2019– III/2020, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 5,5 prosenttia vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski teollisuudessa 3,0 prosenttia, sähköntuotannossa 3,1 prosenttia sekä kaupan toimialalla 6,6 prosenttia. Kaivostoiminnassa varastojen arvo laski edelliseen neljännekseen verrattuna 24,8 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2020/03/tva_2020_03_2020-11-18_tie_001_fi.html