Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.11.2021

Värdet av företagens lager ökade under tredje kvartalet 2021

Enligt Statistikcentralen ökade det sammanlagda värdet av lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 5,4 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 10,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Inom handeln minskade lagervärdet med 1,2 procent från året innan.

Årsförändring av lagervärdet inom tillverkning, utvinningen av mineral och elproduktion III/2020– III/2021 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom tillverkning, utvinningen av mineral och elproduktion III/2020– III/2021 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2020– III/2021, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2020– III/2021, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Koivisto 029 551 3669, Jussi Haavisto 029 551 3341, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Figurer

Uppdaterad 18.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2021/03/tva_2021_03_2021-11-18_tie_001_sv.html