Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i lagerstatistiken i maj år 2009

Införandet av den nya näringsgrensindelningen förorsakar inte några betydande förändringar i publiceringsnivån när det gäller statistiken över industriföretagens lager. Den största enskilda förändringen är att förlagsverksamhet (22), som i TOL 2002 ingick i Tillverkning, nu ingår i huvudgruppen informations- och kommunikationsverksamhet och där inom förlagsverksamhet (58).

Siffernivåerna i statistiken över industriföretagens lager enligt TOL 2002 är

20-21 Trä- och pappersindustri

23-25 Kemisk industri

Övrig D Annan tillverkning

DL Tillverkning av elektronik- och elprodukter

MET-DL Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

D (15-37) Tillverkning

Siffernivåerna i statistiken över industriföretagens lager enligt TOL 2008 är

16-17 Skogsindustri

19-22 Kemisk industri

24-30 Metallindustri

26-27 El- och elektronikindustri

C (10-33) Tillverkning

Övrig D Annan tillverkning

MET-(26-27) Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter


Senast uppdaterad 13.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/tva_2009-02-13_luo_001_sv.html