Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/tjulk_sv.html