Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av statistiken över telekommunikation upphör vid Statistikcentralen

I fortsättningen produceras uppgifterna av Kommunikationsverket.


Senast uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/tvie_2010-06-11_uut_001_sv.html