Julkaistu: 13.1.2006

Työtunnin hinta nousi Suomessa 1,5 prosenttiyksikköä nopeammin kuin euroalueella keskimäärin

Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin mukaan euroalueella tehdyn työtunnin kustannus nousi yksityisellä sektorilla ennakkotietojen mukaan 2,2 prosenttia vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Nousu oli 1,5 prosenttiyksikköä hitaampi kuin Suomessa, jossa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 3,7 prosenttia. Euroalueen maista kustannukset kohosivat vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä nopeimmin Itävallassa (4,8 %). Alhaisin kasvuvauhti oli Saksassa, 1,1 prosenttia. EU:n uusista jäsenmaista nopeimmin työvoimakustannukset nousivat Latviassa, 15,7 prosenttia, ja hitaimmin Maltalla, 1,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Työtunnin kustannus 2000-2004 -julkaisusta.

Vuonna 2004 Suomessa tehdyn työtunnin kustannus nousi edellisvuodesta 4,3 prosenttia. Noin kaksi kolmasosaa kustannusten noususta perustui sopimuskorotuksiin ja runsas kolmasosa liukumiin ja rakennetekijöihin.

Tehdyn työtunnin kustannusten muutos Suomessa ja euroalueella edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 2000/I - 2005/III, prosenttia

Työtunnin kustannus nousi 21,4 prosenttia vuosina 2000-2004

Tehdyn työtunnin kustannus oli yksityisellä sektorilla vuonna 2004 keskimäärin 21,4 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2000. Tilastokeskuksen mukaan kustannukset kohosivat eniten rahoituksessa ja liike-elämän palveluksissa, 28 prosenttia, ja vähiten kaupan, majoituksen ja ravitsemisen toimialoilla, 17,7 prosenttia. Kuntasektorilla vastaava nousu oli 17 prosenttia.

Yksityisellä alalla tehty työtunti maksoi 26,80 euroa vuonna 2004

Kokoaikaisen palkansaajan tekemä työtunti maksoi yksityisen alan työnantajalle vuonna 2004 keskimäärin 26,80 euroa. Tästä sosiaalikustannusten osuus oli noin 5,10 euroa. Teollisuudessa tehty työtunti maksoi noin 20 senttiä enemmän kuin koko yksityisellä alalla keskimäärin. Rahoituksessa sekä pankki- ja vakuutustoiminnassa tehty työtunti maksoi runsaat 31,10 euroa.

Työvoimakustannusindeksi kattaa kaikki yksityisen sektorin toimialat maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta sekä kuntasektorin toimialat. Luvut vuodesta 2004 lähtien ovat ennakkotietoja ja voivat vielä tarkentua. Eri maissa laskentamenetelmät ja indeksin peittävyys vaihtelevat.

Lähde: Työtunnin kustannus 2000-2004. Tilastokeskus, New Cronos/Population and Social Conditions, Short Term Earnings and Labour Cost Indices. Eurostat

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 13.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2004/tvki_2004_2006-01-13_tie_001.html