Julkaistu: 21.11.2007

Työtunnin hinta nousi Suomessa 2,8 prosenttia vuonna 2006

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi yksityisellä ja kuntasektorilla 2,8 prosenttia vuonna 2006. Noin kaksi kolmasosaa kustannusten bruttonoususta perustuu sopimuskorotuksiin ja lähes 40 prosenttia liukumiin ja rakennetekijöihin.

Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi vuonna 2006 euroalueella teollisuuden ja palvelujen toimialoilla keskimäärin 2,4 prosenttia. Suomessa tehdyn tunnin kustannukset nousivat vastaavilla toimialoilla 2,6 prosenttia. Euroalueen maista kustannukset kohosivat nopeimmin Irlannissa, 5,4 prosenttia. Saksassa työvoimakustannukset nousivat vähiten, 1,2 prosenttia.

Tehdyn työtunnin kustannusten muutos Suomessa ja euroalueella edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, I/2001 - II/2007, prosenttia

Työtunnin kustannus nousi noin 28 prosenttia vuosina 2000-2006

Tehdyn työtunnin kustannus oli yksityisellä sektorilla vuonna 2006 keskimäärin 28,1 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2000. Kustannukset kohosivat eniten rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa, 33,0 prosenttia, ja vähiten koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialoilla, 22,8 prosenttia. Kuntasektorilla työtunnin hinta kohosi samana ajankohtana 24,0 prosenttia.

Keskimääräisten tuntikustannusten muutos hidastui vuosien 2000-2006 kuluessa. Kun kustannukset kasvoivat 6,5 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2001, hidastui kasvu vuoteen 2005 mennessä 2,6 prosenttiin.

Työtunti maksoi viime vuonna 29,20 euroa

Kokoaikaisen palkansaajan tekemä työtunti maksoi teollisuudessa vuonna 2006 keskimäärin 29,20 euroa. Palkkakustannusten osuus oli 23,00 ja sosiaalikustannusten osuus oli 5,90 euroa.

Työvoimakustannusindeksi kattaa lähes kaikki yksityisen sektorin teollisuus- ja palvelutoimialat. Luvut ovat ennakkotietoja, joten ne voivat vielä tarkentua. Arvio vuoden 2006 kustannusten muutoksesta perustuu keskiansioon, sillä työpanoksen muutoksen vaikutuksesta työtunnin kustannukseen ei ole vielä tietoa. Laskentamenetelmät ja indeksin peittävyys vaihtelevat eri maissa.

Lähde: Työvoimakustannusindeksi 2003 = 100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 21.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2006/tvki_2006_2007-11-21_tie_001.html