Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Työvoimakustannukset ilman kertaeriä, työvoimakustannusindeksi 2008=100 ensimmäiseltä neljännekseltä 2008 ensimmäiseen neljännekseen 2009 1)

Toimialakoodi Toimiala Koko vuosi 2007 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Koko vuosi 2008 Muutos 2008/2007
2009/1 Muutos 2009/1/ 2008/1
  Yhteeensä 96,7 98,0 101,8 103,5 96,7 100,0 3,4 103,9 6,1
C Tehdasteollisuus 96,6 97,9 101,5 105,1 95,5 100,0 3,5 104,4 6,6
F Rakenta-
minen
93,4 98,0 101,8 103,0 97,2 100,0 7,1 107,5 9,7
G Kauppa 93,6 97,9 103,4 103,8 94,9 100,0 6,9 100,2 2,4
H Kuljetus ja
varastointi
90,9 95,4 102,6 105,2 96,8 100,0 10,0 104,2 9,2
J Informaatio ja viestintä 92,1 97,9 100,9 102,4 98,7 100,0 8,6 103,8 6,0
K Rahoitus ja vakuutus
102,7 101,1 102,0 96,6 100,3 100,0 –2,6 105,1 3,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 102,9 94,0 100,6 104,9 100,5 100,0 –2,8 108,0 14,9
N Hallinto ja
tukipalvelut
97,5 98,3 104,0 99,1 98,6 100,0 2,6 103,4 5,1
B-E Teollisuus 96,6 98,3 101,3 105,0 95,4 100,0 3,5 104,5 6,4
G-N Palvelualat 95,4 97,6 102,4 102,5 97,5 100,0 4,8 103,2 5,8
10,11 Elintarvikeke
-teollisuus
98,7 98,9 102,8 104,6 93,8 100,0 1,4 102,3 3,5
16,17 Metsä-
teollisuus
97,2 97,5 102,6 105,6 94,4 100,0 2,9 103,8 6,5
19–22 Kemian
teollisuus
99,7 98,2 100,6 106,9 94,2 100,0 0,3 104,0 5,8
24–30 Metalliteollisuus 96,6 97,8 101,2 104,9 96,1 100,0 3,5 105,6 7,9
1) Taulukkoa korjattu 16.6.2009, punaisella merkitty luku oli aiemmin 7,19.

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2009, Työvoimakustannukset ilman kertaeriä, työvoimakustannusindeksi 2008=100 ensimmäiseltä neljännekseltä 2008 ensimmäiseen neljännekseen 2009 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/01/tvki_2009_01_2009-06-08_tau_002_fi.html