Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.6.2009

Tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi–maaliskuussa 4,5 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2009 tammi-maaliskuussa 4,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluontoisia eriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 6,1 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Vuodesta 2007 vuoteen 2008 työvoimakustannukset nousivat 2,9 prosenttia ja vastaavasti ilman kertaluontoisia eriä 3,4 prosenttia.

Tilastokeskus on uudistanut neljännesvuosittaista työvoimakustannusten tilastointia. Uusittu tilasto kuvaa työvoimakustannusten kehitystä entistä ajantasaisemmin, kun työvoimakustannusindeksin perusvuodeksi on muutettu vuosi 2008 (aiemmin perusvuosi oli 2003). Uudistettu tilasto perustuu vuoden 2007 alusta lähtien yli 2000 yritykseltä neljännesvuosittain kerättyyn tietoon. Uusi indeksi on ketjuindeksi, jossa painorakenne päivitetään vuosittain kerätyn aineiston perusteella. Uudistuksen johdosta uuden indeksin vuosimuutokset 2007 – 2008 poikkeavat aiemmin julkaistuista luvuista.

Koska uuden menetelmän mukaista aikasarjaa on vasta vuoden 2007 alusta saatavilla, ei indeksin tietoja ole voitu kausitasoittaa. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja kolmatta neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Työpäiville sattuvien arkipyhien väheneminen vaikuttaa työvoimakustannusten nousuun hidastavasti sekä vuonna 2008 että vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut sarjat, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi.

Toimialoittain laskettaessa teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,4 prosenttia tammi-maaliskuussa 2009 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Nousu oli suurinta metsäteollisuudessa, 5,5 prosenttia ja hitainta metalliteollisuudessa, 2,6 prosenttia. Rakentamisessa työvoimakustannukset sen sijaan nousivat 9,5 prosenttia tammi-maaliskuussa 2009 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, palvelualalla nousu oli vastaavasti 4,9 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa ja toimialoilla yhteensä TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset, vuosimuutos
    Työvoimakustannukset, yhteensä Työvoimakustannukset, ilman kertaeriä
B-E Teollisuus 3,4 6,4
F Rakentaminen 9,5 9,7
G-N Palvelu 4,9 5,8
B-S Yhteensä 4,5 6,1

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/01/tvki_2009_01_2009-06-08_tie_001_fi.html