Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100 toiselta neljännekseltä 2008 toiseen neljännekseen 2009

Toimialakoodi Toimiala Koko vuosi 2007 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Koko vuosi 2008 Muutos 2008/2007
2009/1 2009/2 Muutos 2009/1/ 2008/1 Muutos 2009/2/ 2008/2
  Yhteensä 96,7 98,7 103,7 104,2 93,4 100,0 3,5 103,3 112,8 4,6 8,8
B-E Koko teollisuus 97,8 100,3 101,9 105,9 91,9 100,0 2,2 103,6 114,7 3,4 12,6
C Teollisuus 97,5 100,1 102,0 106,1 91,9 100,0 2,5 103,6 115,1 3,6 12,9
10,11 Elintarvike
-teollisuus
98,3 100,4 104,9 104,7 90,1 100,0 1,7 104,5 111,2 4,0 6,0
16,17 Metsä-
teollisuus
97,4 97,0 105,7 106,2 91,1 100,0 2,7 102,3 117,3 5,5 10,9
19–22 Kemian
teollisuus
99,6 102,0 102,4 105,4 90,2 100,0 0,4 107,1 112,6 5,0 9,9
24–30 Metalliteollisuus 98,6 101,0 99,7 107,0 92,4 100,0 1,4 103,6 116,5 2,6 16,9
F Rakenta-
minen
93,6 97,7 102,9 103,3 96,1 100,0 6,9 107,0 110,9 9,5 7,7
G Kauppa 94,12 98,7 106,3 103,3 91,7 100,0 6,3 101,4 109,4 2,7 2,9
H Kuljetus ja
varastointi
90,5 94,5 103,7 107,8 94,0 100,0 10,5 103,2 105,1 9,1 1,4
J Informaatio ja viestintä 91,2 99,1 105,4 101,4 94,0 100,0 9,6 102,8 121,9 3,6 15,7
K Rahoitus ja vakuutus
102,7 104,29 112,3 89,8 93,7 100,0 –2,6 104,0 112,2 –0,1 –0,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 104,2 93,3 103,0 103,6 100,1 100,0 –4,1 106,6 109,0 14,3 5,8
N Hallinto ja
tukipalvelut
95,6 98,5 104,7 100,4 96,4 100,0 4,6 103,6 115,2 5,2 10,0
G-N Palvelualat 95,5 98,2 105,7 101,9 94,1 100,0 4,7 103,0 111,5 4,9 5,5

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2009, Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100 toiselta neljännekseltä 2008 toiseen neljännekseen 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/02/tvki_2009_02_2009-09-07_tau_001_fi.html