Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 7.9.2009

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti–kesäkuussa 8,8 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2009 huhti-toukokuussa 8,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluontoisia eriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 7,8 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 4,6 prosenttia.

Vuodesta 2007 vuoteen 2008 työvoimakustannukset nousivat 3,4 prosenttia ja ilman kertaluontoisia eriä 4,0 prosenttia.

Koska uuden menetelmän mukaista aikasarjaa on vasta vuoden 2007 alusta saatavilla, ei indeksin tietoja ole voitu kausitasoittaa. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja neljättä neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Työpäiville sattuvien arkipyhien lisääntyminen vaikuttaa työvoimakustannusten nousuun nopeuttavasti vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut sarjat, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi.

Toimialoittain laskettaessa teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 12,6 prosenttia huhti-kesäkuussa 2009 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Nousu oli suurinta metalliteollisuudessa, 16,9 prosenttia ja hitainta elintarviketeollisuudessa, 6,0 prosenttia. Rakentamisessa työvoimakustannukset sen sijaan nousivat 7,7 prosenttia huhti-kesäkuussa 2009 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, palvelualalla nousu oli vastaavasti 5,5 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa ja toimialoilla yhteensä TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset, vuosimuutos
    Työvoimakustannukset, yhteensä Työvoimakustannukset, ilman kertaeriä
B-E Teollisuus 12,6 10,4
F Rakentaminen 7,7 7,2
G-N Palvelu 5,5 5,5
B-S Yhteensä 8,8 7,8

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/02/tvki_2009_02_2009-09-07_tie_001_fi.html