Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.12.2009

Tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä–syyskuussa 6,0 prosenttia

Korjaus. Julkistusta korjattu 9.12.2009. Korjaus on merkitty punaisella. Oli aiemmin 3,4.

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2009 heinä-syyskuussa 6,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 5,9 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 4,4 prosenttia.

Vuodesta 2007 vuoteen 2008 työvoimakustannukset nousivat 3,5 prosenttia ja ilman kertaluonteisia palkkaeriä 4,0 prosenttia.

Koska uuden menetelmän mukaista aikasarjaa on vasta vuoden 2007 alusta saatavilla, ei indeksin tietoja ole voitu kausitasoittaa. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja neljättä neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Työpäiville sattuvien arkipyhien lisääntyminen vaikuttaa työvoimakustannusten nousuun nopeuttavasti vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä ei ole arkipyhiä. Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut sarjat, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi.

Toimialoittain laskettaessa teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 6,6 prosenttia heinä-syyskuussa 2009 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Nousu oli suurinta informaation ja viestinnän toimialoilla, 16,1 prosenttia ja hallinto– ja tukipalveluissa työvoimakustannukset laskivat 3,6 prosenttia. Rakentamisessa työvoimakustannukset nousivat 6,1 prosenttia heinä-syyskuussa 2009 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, palvelualalla nousu oli vastaavasti 6,1 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset,
yhteensä
Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
B-S Yhteensä 6,0 5,9
B-E Teollisuus 6,4 6,5
F Rakentaminen 6,1 5,6
G-N Palvelut 6,1 5,7

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/03/tvki_2009_03_2009-12-08_tie_001_fi.html