Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2021, 1. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Muutos
2009/
2008/
2010/1 2010/2
B-S Yhteensä 4,2 6,2 2,1 4,0 4,6 4,4 7,6 5,6 1,3 4,7 2,1 0,0
B-E Koko teollisuus 3,5 7,7 1,1 2,8 2,9 4,4 9,3 6,2 0,9 5,3 -0,3 -3,3
C Tehdasteollisuus 3,5 7,1 1,1 3,0 3,2 4,9 9,7 6,3 0,9 5,5 0,1 -3,4
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,3 3,5 -1,7 3,3 0,3 2,5 6,8 1,9 2,4 3,4 0,9 -2,1
16,17 Metsä-
teollisuus
3,0 3,1 0,3 5,4 3,2 6,4 10,7 6,3 0,7 6,1 -2,0 -2,5
19–22 Kemian
teollisuus
0,3 2,4 -1,7 2,5 -2,0 1,6 6,6 -1,3 0,1 1,7 2,0 0,5
24–30 Metalliteollisuus 3,5 8,4 1,3 1,2 3,6 5,6 11,4 9,9 0,7 7,0 0,2 -5,6
F Rakenta-
minen
8,3 8,9 4,9 9,4 10,4 8,0 6,6 5,4 -1,1 4,7 0,8 0,4
G-N Palvelualat 5,0 5,9 3,9 4,2 6,0 3,1 5,9 5,2 1,2 3,9 4,1 1,.8
G Kauppa 7,3 6,8 8,5 9,0 4,8 -4,8 -2,1 -2,9 -3,0 -3,2 7,6 3,0
H Kuljetus ja
varastointi
10,1 9,5 8,2 11,6 11,0 -2,3 -4,0 -4,2 -6,7 -4,3 -0,1 2,2
J Informaatio ja viestintä 7,9 13,6 4,7 5,8 8,2 6,7 14,8 18,5 3,3 10,9 1,9 -3,8
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 -2,7 -0,9 -6,6 2,0 5,1 11,0 7,1 6,0 7,3 2,3 3,3
N Hallinto ja
tukipalvelut
3,3 5,9 -1,1 -1,1 10,5 1,2 3,4 -6,5 -2,8 -1,1 4,1 4,7

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/02/tvki_2010_02_2010-09-07_tau_004_fi.html