Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Förändring
2009/
2008/
2010/1 2010/2
B-S Totalt 4,2 6,2 2,1 4,0 4,6 4,4 7,6 5,6 1,3 4,7 2,1 0,0
B-E Industri 3,5 7,7 1,1 2,8 2,9 4,4 9,3 6,2 0,9 5,3 -0,3 -3,3
C Tlllverkning 3,5 7,1 1,1 3,0 3,2 4,9 9,7 6,3 0,9 5,5 0,1 -3,4
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,3 3,5 -1,7 3,3 0,3 2,5 6,8 1,9 2,4 3,4 0,9 -2,1
16,17 Skogsindustri 3,0 3,1 0,3 5,4 3,2 6,4 10,7 6,3 0,7 6,1 -2,0 -2,5
19–22 Kemisk industry 0,3 2,4 -1,7 2,5 -2,0 1,6 6,6 -1,3 0,1 1,7 2,0 0,5
24–30 Metallindustri 3,5 8,4 1,3 1,2 3,6 5,6 11,4 9,9 0,7 7,0 0,2 -5,6
F Byggsverks
amhet
8,3 8,9 4,9 9,4 10,4 8,0 6,6 5,4 -1,1 4,7 0,8 0,4
G-N Tjänstenäringar 5,0 5,9 3,9 4,2 6,0 3,1 5,9 5,2 1,2 3,9 4,1 1,.8
G Handel 7,3 6,8 8,5 9,0 4,8 -4,8 -2,1 -2,9 -3,0 -3,2 7,6 3,0
H Transport och
magasinering
10,1 9,5 8,2 11,6 11,0 -2,3 -4,0 -4,2 -6,7 -4,3 -0,1 2,2
J Information och
kommunikation
7,9 13,6 4,7 5,8 8,2 6,7 14,8 18,5 3,3 10,9 1,9 -3,8
K Finans och försäkring -2,1 -2,7 -0,9 -6,6 2,0 5,1 11,0 7,1 6,0 7,3 2,3 3,3
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
3,3 5,9 -1,1 -1,1 10,5 1,2 3,4 -6,5 -2,8 -1,1 4,1 4,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 7.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/02/tvki_2010_02_2010-09-07_tau_004_sv.html