Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Muutos
2009/
2008
2010/1 2010/2 2010/3
B-S Yhteensä 3,7 6,3 2,1 3,0 3,5 2,8 8,9 5,2 0.7 4,5 2,5 -0,7 –0,5
B-E Koko teollisuus 2,4 8,8 0,0 0,9 0,1 1,8 12,6 6,7 0,9 5,7 1,7 -4,7 –3,9
C Tehdasteollisuus 2,5 8,4 0,1 1,2 0,6 2,6 13,2 7,4 1,4 6,3 2,4 -4,7 –4,1
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,7 3,6 -0,9 3,5 0,5 4,5 7,3 3,9 3,2 4,8 0,2 1,9 0,9
16,17 Metsä-
teollisuus
2,7 2,6 0,5 4,5 3,1 6,1 14,3 6,0 1,6 7,2 0,7 -5,7 –1,6
19–22 Kemian
teollisuus
0,4 2,6 -0,8 0,9 -1,3 0,6 8,3 -1,5 0,2 1,9 2,6 1,4 4,7
24–30 Metalliteollisuus 1,4 11,2 -1,3 -1,8 -1,4 1,3 17,3 12,3 2,1 8,4 3,4 -8,2 –8,8
F Rakenta-
minen
8,0 8,3 4,8 7,9 11,5 10,1 8,4 7,0 -1,7 5,9 1,1 0,9 0,8
G-N Palvelualat 4,9 5,2 4,8 3,9 5,9 1,4 5,4 4,1 0,3 2,9 3,8 1,3 1,7
G Kauppa 6,7 4,9 8,5 9,0 4,1 -6,5 -2,8 -7,4 -5,7 -5,6 6,1 3,4 0,6
H Kuljetus ja
varastointi
10,5 9,6 10,1 11,3 11,1 -2,5 -4,5 -2,3 -6,3 -3,9 -0,4 4,0 –1,3
J Informaatio ja viestintä 8,9 15,1 6,9 6,1 8,2 4,5 13,5 18,2 2,5 9,9 2,6 -4,2 –1,2
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 -5,3 4,1 -9,2 2,4 0,9 8,9 7,8 6,5 6,0 4,2 3,0 6,7
N Hallinto ja
tukipalvelut
5,3 8,7 0,1 1,4 12,4 2,1 5,5 -4,2 -0,9 0,7 0,6 0,3 10,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/03/tvki_2010_03_2010-12-08_tau_002_fi.html