Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Muutos
2009/
2008/
2010/1 2010/2 2010/3
B-S Yhteensä 4,2 6,2 2,1 4,0 4,6 4,6 8,0 5,1 0,9 4,7 1,4 –0,6 0,5
B-E Koko teollisuus 3,5 7,7 1,1 2,8 2,9 5,1 10,3 6,8 1,1 5,9 -0,4 -3,5 –2,0
C Tehdasteollisuus 3,5 7,1 1,1 3,0 3,2 5,6 10,6 6,9 1,0 6,1 0,1 -3,5 –2,1
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,3 3,5 -1,7 3,3 0,3 3,9 8,6 3,3 3,1 4,8 1,9 -0,8 1,0
16,17 Metsä-
teollisuus
3,0 3,1 0,3 5,4 3,2 7,1 11,7 7,3 1,9 7,1 -1,7 -4,2 –2,4
19–22 Kemian
teollisuus
0,3 2,4 -1,7 2,5 -2,0 2,1 6,9 -1,0 0,0 2,0 2,2 0,5 4,9
24–30 Metalliteollisuus 3,5 8,4 1,3 1,2 3,6 6,6 12,7 11,1 1,4 8,1 –0,2 -5,4 –4,8
F Rakenta-
minen
8,3 8,9 4,9 9,4 10,4 9,8 7,4 6,2 -0,8 5,6 0,2 0,9 1,4
G-N Palvelualat 5,0 5,9 3,9 4,2 6,0 2,5 5,8 3,8 0,4 3,2 3,2 0,.8 1,9
G Kauppa 7,3 6,8 8,5 9,0 4,8 -6,4 -2,1 -7,0 -5,8 -5,3 5,9 1,7 1,1
H Kuljetus ja
varastointi
10,1 9,5 8,2 11,6 11,0 -1,6 -3,2 -3,1 -5,9 -3,4 0,1 1,9 0,7
J Informaatio ja viestintä 7,9 13,6 4,7 5,8 8,2 6,1 14,4 18,2 3,0 10,5 1,8 -4,1 –1,6
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 -2,7 -0,9 -6,6 2,0 5,5 11,6 7,5 6,3 7,8 2,1 2,7 4,5
N Hallinto ja
tukipalvelut
3,3 5,9 -1,1 -1,1 10,5 2,6 3,9 -5,4 -0,4 0,2 –0,7 0,4 11,8

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/03/tvki_2010_03_2010-12-08_tau_004_fi.html