Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Muutos
2009/
2008
2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 Muutos
2010/
2009
2011/1
B-S Yhteensä 3,7 2,4 8,6 5,5 1.2 4,5 2,9 -0,5 -0,1 1,4 0,8 2,3
B-E Koko teollisuus 2,4 1,1 11,5 5,9 0,8 4,9 2,0 -4,2 -3,1 1,1 -1,3 1,0
C Teollisuus 2,5 1,8 12,1 6,5 1,3 5,6 2,6 -4,3 -3,2 1,3 -1,1 0,7
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,7 2,6 5,3 2,4 2,5 3,2 1,7 2,4 2,6 1,3 2,1 3,4
16,17 Metsä-
teollisuus
2,7 5,4 13,2 5,1 0,5 6,2 0,4 -4,7 0,6 2,9 -0,5 3,8
19–22 Kemian
teollisuus
0,4 0,0 7,8 -1,7 0,3 1,6 3,7 2,0 4,6 2,0 3,1 3,8
24–30 Metalliteollisuus 1,4 0,2 15,8 10,7 1,4 7,2 4,2 -7,9 -7,9 1,3 -3,1 –2,4
F Rakenta-
minen
8,0 7,9 7,4 6,3 -1,8 5,0 3,0 1,3 1,3 1,3 1,7 –0,9
G-N Yritystalouden palvelut 4,9 1,8 6,0 5,5 1,3 3,7 3,8 1,1 1,6 1,1 1,9 3,8
G Kauppa 6,7 -5,3 -1,5 -3,2 -2,7 -3,2 9,2 4,8 1,2 1,7 4,2 1,8
H 1) Kuljetus ja
varastointi
10,5 -3,3 -5,2 -3,6 -7,2 -4,8 0,8 3,4 2,6 2,5 2,3 11,6
J Informaatio ja viestintä 8,9 4,7 14,0 18,6 2,9 10,2 2,7 -4,1 -1,8 1,9 -0,6 3,9
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 0,5 8,2 7,4 6,2 5,6 4,5 4,1 7,3 1,6 4,3 3,5
N Hallinto ja
tukipalvelut
5,3 0,5 4,0 -6,7 -3,1 -1,2 –7,3 –3,9 3,2 –3,6 –3,0 3,1
1) Toimialalla merkittäviä rakenteellisia muutoksia

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/01/tvki_2011_01_2011-06-08_tau_002_fi.html