Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Muutos
2009/
2008/
2010/1 2010/2 2010/3 2010/3 Muutos
2010/
2009/
2011/1
B-S Yhteensä 4,2 4,6 8,0 5,1 0,9 4,7 1,8 –0,4 0,4 1,4 0,8 1,6
B-E Koko teollisuus 3,5 5,1 10,3 6,8 1,1 5,3 –0,3 -3,1 -1,6 1,6 -0,9 0,5
C Teollisuus 3,5 4,9 9,7 6,3 0,9 5,5 0,2 -3,1 -1,6 1,9 -0,8 0,2
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,3 2,5 6,8 1,9 2,4 3,4 2,9 -0,4 2,7 1,4 1,6 3,0
16,17 Metsä-
teollisuus
3,0 6,4 10,7 6,3 0,7 6,1 -2,1 -3,2 -0,4 1,7 -1,1 1,2
19–22 Kemian
teollisuus
0,3 1,6 6,6 -1,3 0,1 1,7 2,7 1,1 4,4 2,7 2,7 1,6
24–30 Metalliteollisuus 3,5 5,6 11,4 9,9 0,7 7,0 0,3 -5,3 –4,6 2,4 -2,0 –2,1
F Rakenta-
minen
8,3 8,0 6,6 5,4 -1,1 4,7 1,6 1,0 1,6 1,1 1,3 –0,5
G-N Yritystalouden palvelut 5,0 3,1 5,9 5,2 1,2 3,9 3,3 0,9 1,2 0,9 1,5 2,6
G Kauppa 7,3 -4,8 -2,1 -2,9 -3,0 -3,2 8,6 3,9 1,4 1,6 3,8 0,7
H 1) Kuljetus ja
varastointi
10,1 -2,3 -4,0 -4,2 -6,7 -4,3 0,9 1,6 1,7 2,0 1,5 9,6
J Informaatio ja viestintä 7,9 6,7 14,8 18,5 3,3 10,9 1,6 -4,4 –2,4 1,4 –1,1 2,5
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 5,1 11,0 7,1 6,0 7,3 2,4 3,7 5,2 0,8 3,0 1,3
N Hallinto ja
tukipalvelut
3,3 1,2 3,4 -6,5 -2,8 -1,1 –7,0 –3,9 3,7 –3,5 –2,8 2,8
1) Toimialalla merkittäviä rakenteellisia muutoksia

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/01/tvki_2011_01_2011-06-08_tau_004_fi.html