Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2009
/1
2009
/2
2009
/3
2009
/4
Muutos
2009/
2008
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/4
Muutos
2010/
2009
2011
/1
2011
/2
2011
/3
B-S Yhteensä 3,7 2,4 8,6 5,5 1.2 4,5 2,9 -0,6 -0,1 1,3 0,8 2,3 2,2 2,5
B-E Koko teollisuus 2,4 1,1 11,5 5,9 0,8 4,9 2,0 -4,3 -3,1 1,0 -1,3 1,5 2,8 1,4
C Teollisuus 2,5 1,8 12,1 6,5 1,3 5,6 2,7 -4,3 -3,2 1,2 -1,1 1,2 2,4 1,3
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,7 2,6 5,3 2,4 2,5 3,2 1,6 2,5 2,6 1,3 2,1 4,2 3,2 1,6
16,17 Metsä-
teollisuus
2,7 5,4 13,2 5,1 0,5 6,2 0,4 -4,7 0,6 2,9 -0,5 5,2 10,0 0,7
19–22 Kemian
teollisuus
0,4 0,0 7,8 -1,7 0,3 1,6 3,7 2,0 4,6 2,2 3,1 1,9 1,7 1,9
24–30 Metalliteollisuus 1,4 0,2 15,8 10,7 1,4 7,2 4,3 -7,9 -8,0 1,2 -3,1 –1,4 –1,0 0,7
F Rakenta-
minen
8,0 7,9 7,4 6,3 -1,8 5,0 3,0 1,2 1,3 1,4 1,7 –1,9 –0,7 1,7
G-N Yritystalouden palvelut 4,9 1,8 6,0 5,5 1,3 3,7 3,8 1,1 1,6 1,1 1,9 3,7 2,5 3,6
G Kauppa 6,7 -5,3 -1,5 -3,2 -2,7 -3,2 9,2 4,7 1,2 1,6 4,2 –0,5 –2,0 0,7
H 1) Kuljetus ja
varastointi
10,5 -3,3 -5,2 -3,6 -7,2 -4,8 0,8 3,3 2,6 2,7 2,4 7,4 2,7 2,4
J Informaatio ja viestintä 8,9 4,7 14,0 18,6 2,9 10,2 2,7 -4,1 -1,8 1,8 -0,6 2,3 6,1 2,2
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 0,5 8,2 7,4 6,2 5,6 4,5 4,0 7,3 1,4 4,3 2,7 2,6 –0,1
1) Toimialalla merkittäviä rakenteellisia muutoksia

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/03/tvki_2011_03_2011-12-08_tau_002_fi.html