Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
Muutos
2009/
2008/
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/3
Muutos
2010/
2009/
2011
/1
2011
/2
2011
/3
2011
/4
Muutos
2011/
2010/
2012
/1
B-S Yhteensä 4,2 4,7 1,8 –0,4 0,4 1,4 0,8 1,8 2,4 3,3 3,8 2,8 2,6
B-E Koko teollisuus 3,5 5,3 –0,3 -3,2 -1,6 1,5 -1,0 1,2 2,3 2,2 3,5 2,3 2,9
C Teollisuus 3,5 5,5 0,2 -3,2 -1,6 1,8 -0,8 0,6 1,7 2,0 3,1 1,8 3,1
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,3 3,4 2,9 -0,4 2,7 1,4 1,6 3,4 4,4 2,3 4,4 3,6 –1,0
16,17 Metsä-
teollisuus
3,0 6,1 -2,1 -3,3 -0,4 1,8 -1,1 2,3 6,4 –0,8 6,4 3,5 3,3
19–22 Kemian
teollisuus
0,3 1,7 2,7 1,1 4,4 2,9 2,8 0,2 0,0 3,8 4,1 2,0 4,9
24–30 Metalliteollisuus 3,5 7,0 0,4 -5,3 –4,7 2,2 -2,1 –3,6 –2,0 –0,5 –0,2 –1,6 3,5
F Rakenta-
minen
8,3 4,7 1,6 0,9 1,6 1,2 1,3 –0,8 –0,1 1,4 2,6 0,7 4,0
G-N Yritystalouden palvelut 5,0 3,9 3,3 0,9 1,2 0,9 1,5 2,3 2,5 4,0 3,4 3,1 2,0
G Kauppa 7,3 -3,2 8,6 3,9 1,4 1,5 3,8 1,4 –0,9 3,4 5,2 2,1 1,5
H 1) Kuljetus ja
varastointi
10,1 -4,3 0,9 1,5 1,7 2,2 1,6 0,0 0,0 –0,6 –0,6 –0,3 2,2
J Informaatio ja viestintä 7,9 10,9 1,6 -4,4 –2,4 1,3 –1,1 0,8 5,2 3,8 2,9 3,2 3,8
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 7,3 2,4 3,7 5,2 0,6 3,0 –0,2 1,5 0,2 4,7 1,5 3,2
Valtio, J-R Yhteensä .. 5,1 4,7 3,3 2,6 1,5 3,0 –0,6 4,0 3,4 1,1 2,0 4,7
1) Toimialalla merkittäviä rakenteellisia muutoksia

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/01/tvki_2012_01_2012-06-08_tau_004_fi.html