Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007*
Muutos
2009/
2008/*
Muutos
2010/
2009/*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Muutos
2011/
2010/*
2012
/1*
2012
/2*
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 3,5 3,6 2,8 0,9 1,9 3,4 3,2 2,3, 3,8 4,8
B-E Koko teollisuus 1,7 3,6 1,5 -0,2 2,5 4,1 3,1 2,4 4,2 5,5
C Teollisuus 1,7 4,3 1,4 -0,4 2,3 3,9 2,6 2,1 4,3 6,0
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,6 4,2 1,8 1,9 1,7 1,3 0,7 1,4 0,2 0,5
16,17 Metsä-
teollisuus
1,4 5,3 2,9 1,7 3,4 1,5 0,6 1,8 1,1 1,3
19–22 Kemian
teollisuus
0,6 3,0 2,9 2,6 3,1 3,6 3,6 3,2 4,0 4,8
24–30 Metalliteollisuus 0,3 9,3 -5,7 -1,3 1,6 0,9 1,3 0,6 8,7 10,6
F Rakenta-
minen
8,6 4,7 2,0 -0,4 1,2 2,3 4,1 1,8 3,1 5,6
G-N Yritystalouden palvelut 5,5 3,8 2,6 2,1 2,1 2,4 3,0 2,4 3,5 4,3
G Kauppa 6,1 -2,1 3,1 0,7 0,7 1,2 1,5 1,0 2,8 4,8
H Kuljetus ja
varastointi
10,0 -2,8 -1,9 1,8 2,4 2,7 3,1 2,5 3,4 3,9
J Informaatio ja viestintä 10,9 9,9 2,5 2,4 2,8 3,1 3,1 2,9 2,3 2,3
K Rahoitus ja vakuutus
-2,2 5,8 3,7 1,8 1,2 0,3 2,5 1,4 2,7 3,9

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/02/tvki_2012_02_2012-09-24_tau_002_fi.html