Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2021, 2. vuosineljännes

Julkaistu: 24.9.2012

Tehdyn työtunnin kausitasoitettu kustannus nousi huhti - kesäkuussa 4,8 prosenttia

Yksityisen sektorin kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 huhti–kesäkuussa 4,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Samaan aikaan alkuperäiset/kausitasoittamattomat työvoimakustannukset nousivat 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vastaavalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 3,7 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusten vuosimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusindeksin sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html

Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut sarjat nyt ensimmäistä kertaa, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, sekä työpäivien määrä ja ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja neljättä neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä oli yksi arkipyhä enemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuotta aiemmin.

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 5,5 prosenttia huhti–kesäkuussa 2012 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 10,6 prosenttia ja rakentamisessa 5,6 prosenttia huhti–kesäkuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 4,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Kausitasoitetetut työvoimakustannukset,
yhteensä
Työvoimakustannukset,
yhteensä
B-S Yhteensä 4,8 5,3
B-E Teollisuus 5,5 6,0
F Rakentaminen 5,6 6,5
G-N Yritystalouden palvelualat 4,3 4,3

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/02/tvki_2012_02_2012-09-24_tie_002_fi.html