Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 24.9.2012

Den säsongrensade kostnaden för arbetad timme steg med 4,8 procent under april–juni

Under april–juni 2012 steg de säsongrensade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 4,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Samtidigt steg de ursprungliga icke säsongrensade arbetskraftskostnaderna med 5,3 procent från motsvarande period året innan. Under motsvarande period steg förtjänstnivåindexet inom den privata sektorn med 3,7 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Serierna i arbetskraftskostnadsindexet säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html.

Statistikcentralen publicerar nu för första gången säsongrensade serier, då det finns tillräckligt med observationer för att räkna ut tillförlitliga resultat. Antalet arbetsdagar och s.k. rörliga söckenhelger, såsom påsken och trettondagen, samt tidpunkten då de infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Under andra kvartalet 2012 fanns det en söckenhelg mer än under motsvarande pe-riod året innan.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg den säsongrensade kostnaden för arbetad timme inom hela industrin med 5,5 procent under april–juni 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Under april–juni 2012 steg kostnaden för arbetad timme inom metallindustrin med 10,6 procent och inom byggverksamhet med 5,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 4,3 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom näringsgrenarna totalt, inom metallindustrin, inom byggverksamhet och inom tjänster enligt TOL 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Säsongransade arbetskraftskostnader,
totalt
Arbetskraftskostnader,
totalt
B-S Totalt 4,8 5,3
B-E Industrin 5,5 6,0
F Byggverksamhet 5,6 6,5
G-N Tjänster inom företagsekonomi 4,3 4,3

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/02/tvki_2012_02_2012-09-24_tie_002_sv.html