Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 1)

Närings-
grenkod
Näringsgren För-
ändring
2008/
2007
För-
ändring
2009/
2008*
För-
ändring
2010/
2009*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
För-
ändring
2011/
2010*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3*
B-S Totalt, privat sektor 3,7 4,4 1,6 1,4 2,7 2,8 4,1 2,7 2,5 5,9 4,2
B-E Industri 2,4 5,5 -1,3 1,6 3,6 1,5 3,6 2,6 2,8 5,8 4,7
C Tlllverkning 2,5 6,2 -1,2 1,3 3,3 1,5 3,4 2,3 3,0 6,0 4,9
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,7 4,2 1,4 2,9 2,9 1,4 3,6 2,7 1,0 2,3 3,3
16,17 Skogsindustri 2,7 7,6 –0,8 2,7 7,6 –2,0 3,3 2,9 –2,8 2,5 5,9
19–22 Kemisk industry 0,4 2,5 2,9 3,3 3,7 3,5 5,3 3,9 2,5 6,1 2,3
24–30 Metallindustri 1,4 8,1 –3,6 –0,1 0,0 1,8 2,7 1,0 4,3 9,4 6,0
F Byggsverks
amhet
8,0 4,9 1,3 –1,0 1,7 2,7 3,1 1,6 1,1 6,7 3,4
G-N Tjänster inom företagsekonomi 4,9 3,0 3,5 1,3 2,3 2,8 3,8 2,5 1,8 5,2 3,5
G Handel 6,7 -4,9 6,8 –0,6 0,9 3,3 4,8 2,0 2,9 5,3 3,7
H Transport och
magasinering
10,5 -4,1 0,3 2,8 1,5 1,6 1,5 1,9 0,9 4,4 2,3
J Information och
kommunikation
8,9 9,0 1,2 2,1 5,3 1,9 2,3 2,9 1,6 2,5 3,1
K Finans och försäkring -2,1 5,9 3,8 0,6 0,9 1,0 3,0 1,3 1,4 4,4 5,9
Statsektorn, J-R Totalt .. 5,1 3,0 –0,4 4,1 3,5 1,0 2,2 4,7 5,8 4,7
Kommuner, E-S Totalt .. 4,6 1,7 1,1 4,4 1,8 2,2 2,4 4,8 5,3 0,8
1)

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 7.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_002_sv.html