Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 2,5 2,4 4,5 5,0 4,1 4,0 4,4 3,8
B-E Industri -2,7 2,3 5,2 5,3 5,5 5,2 5,3 2,7
C Tlllverkning -2,8 2,0 5,8 5,6 5,6 5,5 5,6 2,3
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,6 2,2 1,6 2,1 3,1 4,5 2,8 5,9
16, 17 Skogsindustri 2,5 2,2 2,1 1,8 3,4 4,0 2,8 4,4
19-22 Kemisk industry 3,0 3,5 4,1 4,6 3,9 4,2 4,2 4,3
24-30 Metallindustri -5,0 0,7 6,7 8,3 6,3 4,8 6,5 3,9
F Byggverksamhet 2,1 1,8 2,9 6,4 5,0 4,9 4,8 6,8
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,6 2,8 4,8 4,9 4,1 3,2 4,2 2,0
G Handel 4,5 1,7 5,3 6,6 5,9 4,7 5,6 2,3
H Transport och magasinering -2,5 1,9 2,3 4,6 5,9 3,5 4,1 -2,3
J Information och kommunikation 4,1 3,3 3,0 2,3 2,8 2,6 2,7 3,7
K Finans och försäkring 6,9 0,6 1,3 3,3 4,4 5,3 3,6 7,0

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/01/tvki_2013_01_2013-06-10_tau_006_sv.html