Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 2,9 2,4 4,4 5,2 4,0 4,1 4,4 3,6 1,6
B-E Industri 0,0 2,2 4,5 4,6 3,8 4,2 4,3 3,9 2,2
C Tlllverkning -2,6 2,0 6,1 5,6 5,9 5,3 5,7 1,8 3,1
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,0 2,5 2,5 2,7 2,9 3,5 2,9 4,0 4,2
16, 17 Skogsindustri 2,4 2,2 1,9 2,0 3,1 3,5 2,6 3,4 2,6
19-22 Kemisk industri 2,9 3,5 4,1 4,9 4,1 4,2 4,3 4,4 3,4
24-30 Metallindustri -4,7 0,7 6,7 7,9 6,4 5,2 6,5 3,1 3,1
F Byggverksamhet 2,1 1,8 2,9 6,6 4,9 5,0 4,9 6,9 2,7
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,4 2,9 4,7 5,0 4,1 3,4 4,3 2,3 1,4
G Handel 4,5 1,7 5,3 6,6 5,9 4,9 5,7 2,9 1,1
H Transport och magasinering -2,3 1,8 2,6 4,4 5,5 3,5 4,0 0,2 -0,4
J Information och kommunikation 4,5 3,4 3,1 2,3 2,9 2,5 2,7 3,5 1,0
K Finans och försäkring 7,2 0,5 1,0 3,0 4,4 6,0 3,6 8,5 10,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/02/tvki_2013_02_2013-09-09_tau_006_sv.html