Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 9.9.2013

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 2,2 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 huhti-kesäkuussa 2,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 huhti-kesäkuussa 1,6 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,1 prosenttia.

Valtiolla työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 huhti-kesäkuussa 0,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 0,1 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 1,6 prosenttia ja kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 1,0 prosenttia. Vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli yksi työpäivä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työpäivien kasvu vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä kustannusten laskuun.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusindeksin sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja- ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html .

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,0 prosenttia huhti-kesäkuussa 2013 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,1 prosenttia ja rakentamisessa 3,0 prosenttia huhti-kesäkuussa 2013 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 1,6 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus nousi 9,8 prosenttia. Lähes kolme neljäsosaa kasvusta johtui muiden kertaerien kuten tulospalkkojen kasvusta.

Koko teollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,2 prosenttia huhti-kesäkuussa 2013 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tehdyn työtunnin kustannus laski 0,4 prosenttia ja rakentamisessa kasvoi 2,7 prosenttia huhti-kesäkuussa 2013 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 1,4 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus nousi 10,5 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 2,2 1,2 1,6
B-E Teollisuus 3,0 1,6 2,2
F Rakentaminen 3,0 1,4 2,7
G-N Yritystalouden palvelualat 1,6 0,9 1,4
J-R Valtio 0,3 0,1 ..
D-S Kunta 1,6 1,0 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (309,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 13.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/02/tvki_2013_02_2013-09-09_tie_001_fi.html