Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 1,6 2,5 2,9 5,9 4,6 4,6 4,5 3,8 1,6 0,6
B-E Industri -1,3 2,7 3,4 5,5 5,0 4,3 4,6 3,2 1,4 -0,4
C Tlllverkning -1,2 2,5 3,7 5,7 5,1 4,5 4,8 2,9 1,8 -0,6
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,4 2,7 1,2 2,4 3,1 4,8 2,8 3,9 0,4 1,5
16, 17 Skogsindustri -0,8 2,9 -2,9 2,5 6,0 4,0 2,4 6,0 2,5 1,0
19-22 Kemisk industri 2,9 3,9 2,3 6,2 3,8 4,5 4,2 4,4 2,6 3,6
24-30 Metallindustri -3,6 1,3 5,5 8,9 6,0 4,3 6,2 2,5 3,6 -2,1
F Byggverksamhet 1,3 1,5 1,2 6,9 3,8 5,9 4,5 8,9 2,9 1,9
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,5 2,5 2,2 5,5 4,2 4,3 4,1 3,5 1,5 1,3
G Handel 6,8 2,0 3,2 6,2 4,8 4,1 4,6 5,0 1,7 1,6
H Transport och magasinering 0,3 1,8 0,9 4,4 2,5 3,3 2,8 1,3 0,2 -0,1
J Information och kommunikation 1,2 3,0 1,5 2,5 3,0 5,8 3,1 4,3 2,1 -0,8
K Finans och försäkring 3,8 1,3 1,6 4,6 6,1 2,9 3,8 2,1 8,9 -1,7
Statsektorn, J-R Totalt 3,0 2,5 4,7 5,7 4,7 6,1 5,3 3,7 0,3 4,0
Kommuner, D-S Totalt 1,7 2,4 4,8 5,0 0,9 4,1 3,5 2,8 1,5 2,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tau_002_sv.html