Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

  Muutos 2010/ 2009* Muutos 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Muutos 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,6 2,4 3,6 5,8 4,5 4,7 4,6 4,4 0,7 1,1
B-E Koko teollisuus -1,0 2,5 3,8 5,5 4,9 4,8 4,8 3,9 0,2 0,8
C Teollisuus -0,8 2,3 4,0 5,7 5,0 5,0 4,9 3,7 0,2 0,7
10, 11 Elintarviketeollisuus 1,2 2,9 1,6 3,0 3,2 4,8 3,1 3,6 0,0 0,7
16, 17 Metsäteollisuus -1,4 2,0 2,2 3,8 5,7 4,0 3,9 6,5 2,1 1,5
19-22 Kemianteollisuus 2,5 3,0 4,0 7,8 4,0 4,4 5,1 5,6 0,6 3,1
24-30 Metalliteollisuus -2,5 1,5 4,5 7,3 5,5 5,0 5,6 3,8 0,8 1,0
F Rakentaminen 1,1 2,0 2,6 6,7 3,5 5,4 4,5 7,8 1,5 2,4
G-N Yritystalouden palvelut 3,2 2,3 3,0 5,2 4,0 4,2 4,1 4,2 0,7 1,3
G Kauppa 6,3 1,4 3,5 7,3 5,5 4,0 5,1 5,8 0,8 2,5
H Kuljetus ja varastointi 0,5 1,4 1,6 3,9 2,2 3,2 2,7 1,9 -0,5 0,5
J Informaatio ja viestintä 0,6 3,1 4,0 2,9 1,8 5,4 3,5 3,8 0,7 -1,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,5 1,2 3,2 3,5 5,5 4,0 4,0 3,9 2,0 -1,5
Valtio, J-R Yhteensä 3,0 2,3 3,9 5,2 4,7 6,2 5,0 4,3 0,1 4,4
Kunta, D-S Yhteensä 1,4 2,3 3,3 4,7 1,4 3,2 3,1 3,6 1,0 2,7

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tau_004_fi.html