Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

  Muutos 2010/ 2009* Muutos 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Muutos 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 2,9 2,3 4,4 5,3 3,5 4,1 4,3 3,3 1,3 2,1
B-E Koko teollisuus -2,0 2,1 6,4 5,4 5,4 5,3 5,6 1,4 0,5 -0,8
C Teollisuus -1,9 2,0 6,8 5,7 5,7 5,2 5,9 1,0 0,8 -1,1
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,4 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,3 2,0 2,4
16, 17 Metsäteollisuus 2,8 2,0 1,2 1,3 2,8 3,5 2,2 3,7 3,1 3,3
19-22 Kemianteollisuus 3,2 3,7 4,4 4,8 3,8 3,7 4,2 3,5 3,2 4,0
24-30 Metalliteollisuus -6,0 0,5 7,5 9,3 6,9 6,4 7,5 3,8 0,8 -2,4
F Rakentaminen 1,6 1,6 3,0 6,6 4,2 5,8 4,9 7,1 2,7 1,8
G-N Yritystalouden palvelut 3,9 2,4 3,9 5,0 3,3 3,9 4,0 2,9 1,6 2,3
G Kauppa 4,4 1,7 5,2 6,6 5,8 5,1 5,7 3,2 1,3 1,2
H Kuljetus ja varastointi -1,9 1,7 2,5 4,1 5,3 3,6 3,9 0,7 -0,9 -2,7
J Informaatio ja viestintä 4,7 3,2 2,9 2,3 2,6 3,1 2,7 3,8 1,2 0,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 7,3 1,6 3,3 2,4 4,2 2,9 3,2 2,8 6,1 1,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tau_006_fi.html