Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 108,7 113,7 113,3 124,4 119,1 106,1 115,7 115,2
B-E Industri 107,0 111,8 113,0 121,7 116,5 101,2 113,1 114,5
C Tlllverkning 107,5 112,6 113,6 122,8 117,1 101,5 113,7 114,9
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 111,5 113,7 120,3 117,3 102,1 113,4 118,5
16, 17 Skogsindustri 109,8 112,4 110,3 130,6 118,6 104,7 116,1 116,3
19-22 Kemisk industri 109,5 114,1 117,9 127,8 120,7 100,1 116,6 122,6
24-30 Metallindustri 105,6 112,1 114,4 120,8 115,8 100,1 112,8 112,6
F Byggverksamhet 108,0 112,8 115,9 124,5 120,4 109,1 117,5 118,9
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,3 113,7 112,5 125,0 119,2 107,5 116,0 114,6
G Handel 103,6 108,3 110,2 119,3 112,3 103,1 111,2 112,4
H Transport och magasinering 98,0 100,7 96,1 109,0 106,0 92,9 101,0 97,3
J Information och kommunikation 113,5 117,0 116,1 127,6 123,9 108,5 119,0 119,7
K Finans och försäkring 111,4 115,5 114,5 144,6 108,6 110,4 119,5 116,7
Statsektorn, J-R Totalt 111,0 116,9 107,9 135,0 126,1 110,2 119,8 110,8
Kommuner, D-S Totalt 108,9 112,8 107,5 118,1 132,0 105,3 115,7 108,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tau_001_sv.html