Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 108,5 113,8 115,1 115,3 115,2 116,1 115,4 116,5
B-E Industri 107,2 112,2 113,4 113,2 112,9 113,6 113,3 114,5
C Tlllverkning 108,5 113,6 114,8 114,8 114,2 114,8 114,7 115,7
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,0 111,3 112,2 112,7 113,9 114,8 113,4 116,6
16, 17 Skogsindustri 109,6 112,4 115,0 115,8 116,7 118,7 116,6 120,8
19-22 Kemisk industri 110,0 115,0 116,5 117,2 117,9 118,5 117,5 119,9
24-30 Metallindustri 104,9 111,7 114,3 114,6 109,0 109,5 111,8 111,8
F Byggverksamhet 108,8 114,0 117,7 118,6 117,3 118,8 118,1 120,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,4 114,2 115,4 115,8 116,0 116,8 116,0 117,3
G Handel 103,1 108,8 109,2 111,0 110,4 110,9 110,4 111,5
H Transport och magasinering 98,7 101,3 101,6 101,7 101,5 101,9 101,6 102,2
J Information och kommunikation 116,1 119,0 121,4 121,7 121,6 122,3 121,8 121,7
K Finans och försäkring 115,7 119,1 122,7 124,6 123,9 125,2 124,1 125,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tau_005_sv.html