Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

  Muutos 2011/ 2010* Muutos 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Muutos 2013/ 2012* 2014/1*
Toimialakoodi Toimiala                
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 3,0 4,9 2,9 1,4 0,4 1,2 1,5 1,2
B-E Koko teollisuus 3,3 4,6 2,7 1,1 -0,2 0,4 1,0 1,0
C Teollisuus 3,3 4,7 2,5 1,2 -0,2 0,3 1,0 0,8
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,5 3,0 2,0 1,5 2,1 1,9 1,9 4,0
16, 17 Metsäteollisuus 2,8 2,6 4,4 3,5 3,1 3,7 3,7 5,0
19-22 Kemianteollisuus 4,3 4,5 2,7 2,0 2,1 1,9 2,2 3,0
24-30 Metalliteollisuus 1,7 6,5 3,8 2,4 -3,3 -2,4 0,1 -2,2
F Rakentaminen 2,4 4,8 7,0 3,3 1,7 2,6 3,6 2,5
G-N Yritystalouden palvelut 3,0 4,4 2,5 1,5 0,8 1,5 1,6 1,7
G Kauppa 2,2 5,6 2,6 1,5 -0,6 2,5 1,5 2,1
H Kuljetus ja varastointi 1,9 2,6 1,6 0,2 -0,4 0,0 0,4 0,6
J Informaatio ja viestintä 4,0 2,5 3,4 2,5 1,5 1,8 2,3 0,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1,5 2,9 4,6 5,7 3,1 3,5 4,2 2,4

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tau_006_fi.html