Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 7. Näringsgren 2008

Näringsgren Kod
Utvinning av mineral B
Tillverkning C
Försörjning av el, gas, värme och kyla D
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallhantering och sanering E
Byggverksamhet F
Handel G
Transport och magasinering H
Hotell- och restaurangverksamhet I
Informations- och kommunikationsverksamhet J
Finans- och försäkringsverksamhet K
Fastighetsverksamhet L
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik M
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster N
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring O
Utbildning P
Vård och omsorg; sociala tjänster Q
Kultur, nöje och fritid R
Annan serviceverksamhet S

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 7. Näringsgren 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tau_007_sv.html