Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 10.6.2014

Tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 1,6 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 tammi-maaliskuussa 1,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 2,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,9 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiolla työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 2,7 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 1,2 prosenttia ja kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 1,6 prosenttia.

Sosiaalivakuutusmaksut kasvoivat vuoden alussa. Sosiaalivakuutusmaksujen kasvu nosti tehdyn tunnin kustannusta kaikilla sektoreilla. Tehdyn tunnin kustannus ilman sosiaalivakuutusmaksuja kasvoi yksityisellä sektorilla 1,4 prosenttia, valtiolla 2,0 prosenttia ja kuntasektorilla 0,8 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksin sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja- ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html .

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,3 prosenttia tammi-maaliskuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metsäteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 5,5 prosenttia ja metalliteollisuudessa laski 1,6 prosenttia tammi-maaliskuussa 2014 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisessa tuntikustannus kasvoi 2,6 prosenttia. Yritystalouden palveluissa tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,9 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa nousu oli vastaavasti 1,9 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,2 prosenttia.

Koko teollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 1,0 prosenttia tammi-maaliskuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metsäteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 5,0 prosenttia ja rakentamisessa 2,5 prosenttia tammi-maaliskuussa 2014 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski 2,2 prosenttia. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 1,7 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,6 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus nousi 2,4 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 1.vuosineljännes 2014

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 1,6 2,0 1,2
B-E Teollisuus 1,3 2,3 1,0
F Rakentaminen 2,6 2,1 2,5
G-N Yritystalouden palvelualat 1,9 1,9 1,7
J-R Valtio 2,7 2,7 ..
D-S Kunta 1,2 1,6 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 10.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tie_001_fi.html