Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

  Muutos 2011/ 2010* Muutos 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Muutos 2013/ 2012* 2014/1* 2014/2*
Toimialakoodi Toimiala                  
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 3,0 4,9 3,0 1,3 0,4 1,3 1,5 1,7 2,9
B-E Koko teollisuus 3,4 4,5 3,0 1,0 -0,2 0,5 1,1 1,6 4,4
C Teollisuus 3,5 4,6 3,0 1,2 -0,5 0,3 1,0 1,5 4,5
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,6 2,8 3,4 1,8 1,5 1,4 2,0 1,4 1,0
16, 17 Metsäteollisuus 2,8 2,6 4,0 3,3 3,2 4,1 3,7 6,4 7,9
19-22 Kemianteollisuus 4,4 4,5 2,7 2,0 2,0 1,6 2,1 2,4 2,2
24-30 Metalliteollisuus 2,2 5,2 0,2 3,0 0,9 1,7 1,5 0,5 1,0
F Rakentaminen 2,4 4,8 6,9 3,3 1,7 2,6 3,6 2,7 2,6
G-N Yritystalouden palvelut 3,0 4,4 2,6 1,4 0,9 1,6 1,6 2,0 2,6
G Kauppa 2,2 5,5 2,9 1,4 -0,7 2,4 1,5 2,4 2,5
H Kuljetus ja varastointi 1,9 2,6 1,5 0,2 -0,3 0,3 0,4 1,2 1,7
J Informaatio ja viestintä 4,0 2,5 3,6 2,4 1,9 2,4 2,6 1,5 2,0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1,5 3,0 4,7 5,7 3,3 3,6 4,3 3,0 3,3
Valtio, J-R Yhteensä 2,5 5,0 3,7 2,0 3,0 2,6 2,8 3,3 4,9

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 9.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tau_006_fi.html