Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.9.2014

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 2,9 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 huhti-kesäkuussa 2,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 huhti-kesäkuussa 2,9 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,6 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiolla työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 huhti-kesäkuussa 5,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 6,1 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset kasvoivat 4,9 prosenttia. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 2,2 prosenttia vuoden 2014 huhti-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä kasvoivat 3,2 prosenttia.

Sosiaalivakuutusmaksujen kasvu nosti tehdyn tunnin kustannusta kaikilla sektoreilla viime vuoteen verrattuna. Tehdyn tunnin kustannus ilman sosiaalivakuutusmaksuja kasvoi yksityisellä sektorilla 2,7 prosenttia, valtiolla 5,1 prosenttia ja kuntasektorilla 1,9 prosenttia. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä oli yksi työpäivä vähemmän kuin vuonna 2013. Työpäivien määrän vaihtelu samalla neljänneksellä eri vuosien välillä vaikuttaa työvoimakustannuksiin, sillä kustannus lasketaan tehtyjä tunteja kohti. Työpäivien pienempi määrä vertailuajankohtaan nähden kasvattaa työtunteja kohti laskettua kustannusta. Valtion tuntikustannuksen kasvua selittää edellisten lisäksi palkallisten poissaolotuntien määrän kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,2 prosenttia huhti-kesäkuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suurin tuntikustannusten kasvu oli metsäteollisuudessa, jossa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 8,6 prosenttia. Pienin vuosikasvu oli sen sijaan kemianteollisuudessa, 1,0 prosenttia. Palvelualoilla suurin kasvu oli rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla, 4,4 prosenttia, ja maltillisin kasvu kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, 2,0 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,6 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa kasvoi 4,4 prosenttia huhti-kesäkuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metsäteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 7,9 prosenttia ja kemianteollisuudessa 2,2 prosenttia huhti-kesäkuussa 2014 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palvelualoilla nousu oli vastaavasti 2,6 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus nousi 3,3 prosenttia, kun taas kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla kustannukset kasvoivat 1,7 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 2.vuosineljännes 2014

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 2,9 2,3 2,9
B-E Teollisuus 4,2 3,6 4,4
F Rakentaminen 2,4 1,7 2,6
G-N Yritystalouden palvelualat 2,6 2,0 2,6
J-R Valtio 5,9 6,1 4,9
D-S Kunta 2,2 3,2 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (306,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tie_001_fi.html