Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 9.6.2015

Tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 1,9 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2015 tammi-maaliskuussa 1,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2015 tammi-maaliskuussa 1,7 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiolla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2015 tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 0,7 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset pysyivät ennallaan. Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 2,1 prosenttia vuoden 2015 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat myös 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä työpäivien määrä oli sama kuin vuotta aiemmin.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 1. vuosineljännes 2015

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 1,9 1,4 1,7
B-E Teollisuus 2,9 2,1 2,9
F Rakentaminen 2,9 2,3 2,7
G-N Yritystalouden palvelualat 2,0 1,7 1,5
J-R Valtio 0,9 0,7 -0,1
D-S Kunta 2,1 2,1 ..

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,9 prosenttia tammi-maaliskuussa 2015 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 4,7 prosenttia ja metsäteollisuudessa 7,1 prosenttia. Pääosin teollisuuden tehdyn tunnin kustannusten nousu johtuu tehtyjen tuntien vähenemisestä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kasvua oli 2,9 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 2,0 prosenttia. Palvelualoilla suurin kasvu oli informaation ja viestinnän toimialalla, 4,2 prosenttia, ja suurin lasku kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, 1,1 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa kasvoi 2,9 prosenttia tammi-maaliskuussa 2015 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 5,0 prosenttia ja metsäteollisuudessa 4,9 prosenttia tammi-maaliskuussa 2015 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 2,7 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla nousu oli vastaavasti 1,5 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla kustannukset laskivat 1,2 prosenttia, kun taas informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset kasvoivat 4,6 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat ansioiden sopimuskorotus ja liukuma, kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutustariffit, muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakennemuutos.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 09.06.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2015/01/tvki_2015_01_2015-06-09_tie_001_fi.html