Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 9.6.2016

Tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 1,5 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 1,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 3,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset nousivat 3,9 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 1,9 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,9 prosenttia. Valtiolla tehdyn tunnin kustannusten nousu johtui pääosin tehtyjen tuntien laskusta.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 2,4 prosenttia vuoden 2016 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 2,3 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,0 prosenttia. Kuntasektorilla tehdyt tunnit laskivat työvoimakustannusindeksin mukaan 4,6 prosenttia ja ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot laskivat 2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli yksi työpäivä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 1. vuosineljännes 2016

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,5 1,5 0,5
B-E Teollisuus 2,9 0,7 1,3
F Rakentaminen -0,8 -0,3 -0,8
G-N Yritystalouden palvelualat 1,5 1,4 1,4
J-R Valtio 3,9 3,9 1,9
D-S Kunta 2,4 2,3 ..

Teollisuuden toimialoilla (B-E) tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,9 prosenttia, rakentamisessa (F) laski 0,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus kasvoi 1,5 prosenttia. Teollisuuden toimialoilla tehtyjen tuntien määrän lasku edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna nopeutti kustannusten kasvua. Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot laskivat samaan aikaan lähes 3 prosenttia työvoimakustannusindeksin tietojen mukaan. Rakentamisen toimialalla tehtyjen tuntien kasvu hidasti kustannusten nousua palkkakustannusten kasvaessa vajaan prosentin. Yritystalouden palvelualoilla tehdyt tunnit vähenivät nopeammin kuin palkkakustannukset.

Teollisuuden toimialoista suurin tehdyn tunnin kustannuskasvu oli metalliteollisuudessa, 3,4 prosenttia. Ilman satunnaisia tai kertaluontoisia palkkaeriä tehdyn tunnin kustannus nousi 2,3 prosenttia metalliteollisuudessa. Metsäteollisuudessa kustannus nousi 3,3 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset laskivat 1,8 prosenttia. Palvelualoilla suurin kasvu oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, 3,5 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset nousivat 0,5 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,3 prosenttia tammi-maalikuussa 2016 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 0,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla kustannus nousi 1,4 prosenttia.

Metsäteollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,3 prosenttia ja metalliteollisuudessa 3,4 prosenttia tammi-maaliskuussa 2016 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla kustannukset kasvoivat 3,4 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2016/01/tvki_2016_01_2016-06-09_tie_001_fi.html