Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.9.2017

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2017 huhti-kesäkuussa 1,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2017 huhti-kesäkuussa 0,2 prosenttia. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä työpäiviä oli kolme vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana, sillä pääsiäinen ajoittui tänä vuonna toiselle neljännekselle ja viime vuonna ensimmäiselle. Työpäivien määrän väheneminen vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä kustannusten nousemiseen.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,3 prosenttia vuoden 2017 huhti-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 0,5 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2017 huhti-kesäkuussa 1,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 3,3 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset nousivat 1,7 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi laski valtiolla 1,1 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat 1,0 prosenttia vuoden 2017 huhti-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannusten vuosimuutos oli 0,2 prosentin nousu. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi laski kuntasektorilla 1,2 prosenttia.

Julkisella sektorilla sekä kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahojen leikkaukset että alhaisemmat sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat merkittävästi kustannusten laskuun.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 2. vuosineljännes 2017

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,2 0,3 0,2
B-E Teollisuus 2,7 1,8 0,3
F Rakentaminen 2,8 0,8 2,8
G-N Yritystalouden palvelualat 0,9 -0,2 0,9
J-R Valtio -1,6 1,7 -3,3
D-S Kunta -1,0 0,2 ..

Teollisuuden toimialoilla (B-E) tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,7 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 2,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,9 prosenttia huhti-kesäkuussa 2017.

Teollisuuden toimialoista suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu vuoden 2017 toisella neljänneksellä oli kemian teollisuudessa, 6,8 prosenttia. Metsäteollisuudessa kustannukset laskivat 0,7 prosenttia, kun taas elintarviketeollisuudessa nousua oli 5,6 prosenttia. Palvelualoilla suurin lasku, 0,6 prosenttia, oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, ja suurin nousu, 2,8 prosenttia, oli kaupan alalla.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 0,3 prosenttia huhti-kesäkuussa 2017 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla kustannus nousi 0,9 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 2,7 prosenttia metsäteollisuudessa ja nousi 2,7 prosenttia metalliteollisuudessa huhti-kesäkuussa 2017 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kaupan toimialalla kausitasoitetut kustannukset nousivat 2,8 prosenttia ja rahoitus- ja vakuutustoiminnassa laskivat 0,6 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (301,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 8.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/02/tvki_2017_02_2017-09-08_tie_001_fi.html