Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos 1)

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 8.12.2017 1. julkistus
Yksityinen sektori, alkuperäinen sarja 01/2016 1,6 1,5 0,1
02/2016 -2,6 -2,4 -0,2
03/2016 2,0 2,1 -0,1
04/2016 1,5 1,7 -0,2
01/2017 -3,2 -3,0 -0,2
02/2017 1,2 1,2 0,0
Valtio, alkuperäinen sarja 01/2016 3,9 3,9 0,0
02/2016 -5,4 -5,4 0,0
03/2016 -3,0 -3,0 0,0
04/2016 -0,2 -0,2 0,0
01/2017 -7,5 -7,5 0,0
02/2017 -1,6 -1,6 0,0
Kunta-ala, alkuperäinen sarja 01/2016 2,3 2,4 -0,1
02/2016 -2,8 -2,6 -0,2
03/2016 1,6 0,4 1,2
04/2016 2,9 2,8 0,1
01/2017 -4,6 -4,8 0,2
02/2017 -0,1 -1,0 0,9
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, jolloin viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta. Tarkentuminen on laskettu pyöristetyistä luvuista.

Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 8.12.2017 1. julkistus
Yksityinen sektori, kausitasoitettu sarja 01/2016 0,3 0,5 -0,2
02/2016 -1,1 -0,9 -0,2
03/2016 1,9 1,8 0,1
04/2016 1,4 1,7 -0,3
01/2017 -1,4 -0,9 -0,5
02/2017 -0,5 0,2 -0,7

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 8.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2017, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/03/tvki_2017_03_2017-12-08_rev_001_fi.html