Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 5. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2015/3* 2015/4* Koko vuosi 2015* 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* Koko vuosi 2016* 2017/1* 2017/2* 2017/3*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 104,1 104,3 104,7 105,3 104,5 106,1 105,7 105,4 103,8 104,0 103,5
B-E Koko teollisuus 104,3 105,0 105,0 105,4 104,4 107,9 105,3 105,7 103,3 104,0 102,6
C Teollisuus 104,2 105,0 104,9 105,4 104,2 107,9 105,1 105,6 103,3 104,2 102,7
10, 11 Elintarviketeollisuus 104,6 104,0 105,8 103,0 102,5 104,5 107,0 104,2 104,6 107,9 106,1
16, 17 Metsäteollisuus 109,9 109,4 110,5 112,2 108,8 107,4 108,4 109,2 105,8 107,0 108,3
19-22 Kemianteollisuus 106,5 103,2 105,4 107,5 102,5 103,4 104,7 104,5 102,5 106,7 104,2
24-30 Metalliteollisuus 103,4 105,0 104,4 106,6 102,3 111,9 103,9 106,2 100,7 104,8 100,4
F Rakentaminen 106,1 106,8 107,1 107,6 105,6 108,3 107,6 107,2 104,8 108,9 106,8
G-N Yritystalouden palvelut 103,7 103,9 104,7 106,2 104,2 105,5 106,0 105,5 104,0 105,0 105,1
G Kauppa 103,2 104,1 104,8 107,7 106,9 107,3 107,4 107,3 107,3 109,7 109,4
H Kuljetus ja varastointi 103,3 101,9 103,4 105,0 102,4 103,7 103,7 103,7 101,0 101,8 100,6
J Informaatio ja viestintä 106,0 106,2 107,8 108,2 106,7 107,7 107,5 107,5 104,7 108,3 110,3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 106,7 106,3 106,8 107,8 106,1 106,8 106,1 106,7 104,2 104,1 103,6
Valtio, J-R Yhteensä 104,3 103,7 104,8 107,1 102,7 101,3 103,2 103,6 101,5 99,4 99,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 8.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 5. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/03/tvki_2017_03_2017-12-08_tau_005_fi.html