Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* Muutos 2016/ 2015* 2017/1* 2017/2* 2017/3* 2017/4* Muutos 2017/ 2016*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,3 -1,0 2,1 1,3 0,7 -1,1 -0,3 -2,6 -0,4 -1,1
B-E Koko teollisuus -0,2 -0,8 3,4 0,2 0,7 -2,0 -0,3 -5,1 -1,5 -2,2
C Teollisuus 0,0 -0,9 3,6 0,1 0,7 -2,0 0,1 -5,1 -1,4 -2,1
10, 11 Elintarviketeollisuus -2,8 -5,5 -0,1 2,8 -1,4 2,0 5,6 2,4 1,4 2,8
16, 17 Metsäteollisuus 0,4 -2,1 -2,2 -0,7 -1,2 -4,8 -0,3 1,5 -0,1 -1,0
19-22 Kemianteollisuus 1,0 -2,6 -2,9 1,3 -0,8 -4,6 3,9 0,6 0,7 0,1
24-30 Metalliteollisuus 3,6 -1,9 6,9 -1,3 1,8 -5,6 1,7 -10,8 -3,4 -4,6
F Rakentaminen 0,0 -1,5 1,9 0,3 0,2 -2,1 1,1 -2,1 -1,2 -1,1
G-N Yritystalouden palvelut 1,5 -2,0 1,9 1,9 0,8 -1,1 1,1 -0,3 1,3 0,2
G Kauppa 2,7 -0,3 4,0 3,1 2,4 1,7 3,0 1,9 2,7 2,3
H Kuljetus ja varastointi 2,5 -3,1 0,4 1,6 0,3 -3,7 -0,4 -2,5 0,8 -1,5
J Informaatio ja viestintä -0,7 -3,1 1,6 1,2 -0,3 -2,0 0,1 3,0 6,0 1,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1,7 -0,1 1,1 0,7 0,8 -1,8 -0,4 -1,2 -0,5 -1,0
Valtio, J-R Yhteensä 2,0 -3,3 -2,9 -0,6 -1,2 -5,1 -3,3 -2,2 -3,6 -3,6

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 9.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/04/tvki_2017_04_2018-03-09_tau_006_fi.html