Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.6.2018

Tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 tammi-maaliskuussa 1,3 prosenttia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Työpäivien määrän väheneminen vaikuttaa tavallisesti työvoimakustannusindeksissä kustannusten nousemiseen.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 2,1 prosenttia vuoden 2018 tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,2 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 tammi-maaliskuussa 1,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 1,9 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset nousivat 2,0 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 0,6 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 0,3 prosenttia vuoden 2018 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannusten vuosimuutos oli myös 0,3 prosentin nousu. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 0,5 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 1. vuosineljännes 2018

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 2,7 2,1 1,3
B-E Teollisuus 2,7 2,0 0,2
F Rakentaminen 3,1 2,6 2,4
G-N Yritystalouden palvelualat 2,6 1,9 1,8
J-R Valtio 1,8 2,0 1,9
D-S Kunta 0,3 0,3 ..

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 2,7 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 3,1 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 2,6 prosenttia tammi-maaliskuussa 2018.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuudessa 4,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 3,7 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset nousivat 1,1 prosenttia ja kemianteollisuudessa laskivat 2,3 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli kuljetuksen ja varastoinnin alalla, 4,9 prosenttia. Rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla kustannukset nousivat 3,9 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 0,2 prosenttia tammi-maaliskuussa 2018 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,4 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 1,8 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 1,7 prosenttia kemianteollisuudessa ja nousi 3,3 prosenttia metalliteollisuudessa tammi-maaliskuussa 2018 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 2,5 prosenttia, informaation ja viestinnän alalla 3,8 prosenttia sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 5,0 prosenttia. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla oli 3,2 prosentin nousu kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 8.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/01/tvki_2018_01_2018-06-08_tie_001_fi.html