Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av arbetskraftskostnadsindex, årsförändring 1)

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revidering, procentenheter
Senaste offentliggörandet 8.6.2018 1:a offentliggörandet
Privat sektor, original serie 04/2016 1,5 1,5 0,0
01/2017 -2,7 -2,7 0,0
02/2017 1,4 1,3 0,1
03/2017 -2,6 -2,6 0,0
04/2017 -0,3 --0,3 0,0
01/2018 2,8 2,7 0,1
Statsektor, original serie 04/2017 -0,2 -0,2 0,0
01/2017 -7,5 -7,5 0,0
02/2017 -1,6 -1,6 0,0
03/2017 -2,4 -2,4 0,0
04/2017 -4,2 -4,2 0,0
01/2018 1,8 1,8 0,0
Kommuner, original serie 04/2016 2,8 2,9 -0,1
01/2017 -4,5 -4,5 0,0
02/2017 -0,1 -0,1 0,0
03/2017 -4,3 -4,3 0,0
04/2017 -1,3 -1,3 0,0
01/2018 0,3 0,3 0,0
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter. Revideringarna har räknats från avrundade tal.

Revidering av säsongrensade arbetskraftskostnadsindex, årsförändring

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revidering, procentenheter
Senaste offentliggörandet 8.6.2018 1:a offentliggörandet
Privat sektor, säsongrensade serie 04/2016 1,1 1,4 -0,3
01/2017 -1,0 -1,1 0,1
02/2017 -0,3 -0,4 0,1
03/2017 -2,7 -2,6 -0,1
04/2017 -0,3 -0,4 0,1
01/2018 1,5 1,3 0,2

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/02/tvki_2018_02_2018-09-07_rev_001_sv.html