Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 7.9.2018

Kostnaden för arbetad timme steg med 0,8 procent under april-juni från året innan

Under april–juni 2018 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 2,8 procent under april–juni 2018. Det fanns en arbetsdag mera under andra kvartalet år 2018 än under motsvarande period år 2017. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför ökningen av antalet arbetsdagar vanligtvis att kostnaderna sjunker.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/02/tvki_2018_02_2018-09-07_tie_001_sv.html