Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.3.2019

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 1,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 1,2 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2018 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 5,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 5,0 prosenttia. Kustannusten nousu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Noin kolmasosa kustannusten noususta johtuu tehtyjen tuntien laskusta. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 2,3 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2018 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,2 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,7 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 ja sektorin mukaan, 4. vuosineljännes 2018

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,2 1,6 1,2
B-E Teollisuus 1,8 1,8 1,8
F Rakentaminen 4,2 4,4 4,5
G-N Yritystalouden palvelualat 0,1 1,0 0,1
J-R Valtio 5,7 5,4 5,0
D-S Kunta 1,6 1,2 ..

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 1,8 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 4,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,1 prosenttia loka-joulukuussa 2018.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä metsäteollisuudessa 1,8 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset nousivat 2,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,1 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli kaupan alalla, 2,1 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset laskivat 4,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,8 prosenttia loka-joulukuussa 2018 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,5 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 0,1 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 2,5 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,4 prosenttia loka-joulukuussa 2018 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 2,2 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 0,7 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla oli 4,7 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 8.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/04/tvki_2018_04_2019-03-08_tie_001_fi.html