Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 7.6.2019

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 tammi-maaliskuussa 1,8 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,3 prosenttia vuoden 2019 tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,2 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 tammi-maaliskuussa 1,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 3,1 prosenttia. Kustannusten nousu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 2,6 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 5,7 prosenttia vuoden 2019 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 4,1 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 4,2 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 3,6 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 ja sektorin mukaan, 1. vuosineljännes 2019

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,5 1,3 1,8
B-E Teollisuus -1,4 0,2 1,0
F Rakentaminen 3,7 3,7 3,8
G-N Yritystalouden palvelualat 0,2 0,8 0,3
J-R Valtio 1,1 1,6 3,1
D-S Kunta 5,7 4,1 4,2

Tehdyn työtunnin kustannus laski teollisuuden toimialoilla (B-E) 1,4 prosenttia, rakentamisen toimialalla nousi (F) 3,7 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,2 prosenttia tammi-maaliskuussa 2019.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuudessa 0,1 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset nousivat 0,7 prosenttia ja kemianteollisuudessa 4,6 prosenttia ja metalliteollisuudessa kustannukset laskivat 3,8 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli kaupan alalla, 1,5 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla kustannukset laskivat 1,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,0 prosenttia tammi-maaliskuussa 2019 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 0,3 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 1,9 prosenttia ja kemianteollisuudessa 4,5 prosenttia tammi-maaliskuussa 2019 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 1,7 prosenttia ja laskivat kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 1,7 prosenttia. Rahoitus- ja vakuutuksen toimialalla oli 0,2 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksin palkkasummat perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tästä muutoksesta johtuen palkkasummissa saattaa olla epävarmuutta, mikä vaikuttaa tilastoon.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (309,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 7.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/01/tvki_2019_01_2019-06-07_tie_001_fi.html