Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos 1)

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 6.9.2019 1. julkistus
Yksityinen sektori, alkuperäinen sarja 04/2017 -0,3 -0,2 -0,1
01/2018 2,4 2,7 -0,3
02/2018 1,3 0,8 0,5
03/2018 1,3 1,3 0,0
04/2018 1,1 1,2 -0,1
01/2019 0,4 0,5 -0,1
Valtio, alkuperäinen sarja 04/2017 -4,2 -4,2 0,0
01/2018 1,8 1,8 0,0
02/2018 -1,3 -1,3 0,0
03/2018 0,2 0,2 0,0
04/2018 5,7 5,7 0,0
01/2019 1,1 1,1 0,0
Kunta-ala, alkuperäinen sarja 04/2017 -1,4 -1,3 -0,1
01/2018 0,2 0,3 -0,1
02/2018 -0,8 -0,7 -0,1
03/2018 1,0 2,8 -1,8
04/2018 1,5 1,6 -0,1
01/2019 5,5 5,7 -0,2
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, jolloin viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta. Tarkentuminen on laskettu pyöristetyistä luvuista.

Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 6.9.2019 1. julkistus
Yksityinen sektori, kausitasoitettu sarja 04/2017 -0,3 -0,4 0,1
01/2018 1,1 1,3 -0,2
02/2018 2,4 2,8 -0,4
03/2018 1,6 1,4 0,2
04/2018 1,2 1,2 0,0
01/2019 1,7 1,8 -0,1

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 6.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2019, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/02/tvki_2019_02_2019-09-06_rev_001_fi.html