Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2021, 1. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/4 Muutos 2017/ 2016 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Muutos 2018/ 2017* 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -0,8 -1,2 2,0 1,6 1,6 1,5 1,7 1,2 1,1 0,2
B-E Koko teollisuus -1,0 -0,9 1,5 0,5 1,2 1,7 1,2 0,0 2,2 0,9
C Teollisuus -0,9 -0,6 1,1 0,3 1,2 1,7 1,1 -0,2 2,1 0,8
10, 11 Elintarviketeollisuus 1,0 2,3 0,8 3,6 1,8 1,8 2,0 1,2 -1,4 2,4
16, 17 Metsäteollisuus 0,2 -0,7 3,5 0,8 1,7 2,2 2,0 -0,4 2,6 -0,6
19-22 Kemianteollisuus 0,5 -0,9 0,3 2,1 1,6 1,1 1,3 2,4 1,7 2,5
24-30 Metalliteollisuus -2,3 -1,6 1,2 -1,2 0,3 1,1 0,3 -0,8 2,9 0,2
F Rakentaminen -2,9 -2,2 2,3 2,0 4,3 4,6 3,3 2,9 0,5 2,1
G-N Yritystalouden palvelut 0,4 -0,4 2,2 1,8 1,6 1,0 1,7 1,3 0,2 -1,0
G Kauppa 1,9 1,9 1,5 2,8 3,7 2,5 2,6 1,6 0,8 -2,0
H Kuljetus ja varastointi 0,2 -1,8 4,6 1,8 1,2 0,3 1,9 -1,6 0,7 0,4
J Informaatio ja viestintä 0,8 -1,1 2,7 2,4 0,1 -0,5 1,2 0,2 -0,5 -3,3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -0,6 -1,6 3,2 -1,6 -1,9 1,0 0,1 1,7 4,0 2,8
Valtio, J-R Yhteensä -4,1 -3,0 2,0 -1,3 0,2 5,4 1,4 1,6 2,3 2,4
Kunta, D-S Yhteensä -1,3 -1,6 0,1 -1,1 0,8 1,2 0,2 3,9 4,5 0,7

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/03/tvki_2019_03_2019-12-09_tau_004_fi.html